Vejledning i download af editors:

Tryk på det ønskede link, herefter ville en fil komme frem på din computer. Denne fil skal ind i mappen Sports Interactive>Football Manager 2015>Editor data
Når dette er gjort åbnes spillet på ny, herefter vælger man nyt karriere spil>football manager, herefter skulle en sort boks gerne komme frem. Her slår man nederst sine editor-data til ved enten at vælge alle, hvis man kun har 1 liggende, eller brugerdefineret, hvorefter man sætter den til efter databaser er indlæst.